Bầu lọc than hoạt tính: 77740- 30360, 7774030360; Bầu lọc hơi xăng tương thích cho các dòng xe: Lexus GS300 đời 2006, Lexus GS350 đời 2007-2011, Lexus GS430 đời 2006-2007, Lexus GS460 đời 2008-2011, Lexus IS F đời 2008-2014, Lexus IS250, 250C, 350C đời 2006-2015, Lexus IS350 đời 2006-2015.

Lượt xem: 1119

Mã: 77740- 30360; 7774030360

Giá : Liên Hệ

Tên sản phẩm: Bầu lọc than hoạt tính Chính hãng(Genuine Parts) tương thích cho các dòng xe Lexus:

 – Lexus GS300 đời 2006: 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.3L
2GRFSE, 3GRFSE, 3UZFE; 2GRFSE, 3GRFSE, 3UZFE; GRS190L-BETQHA, GRS191L-BETQHA, GRS195L-BETQHA, GRS196L-BETQHA, UZS190L-BETQKA
– Lexus GS350 đời 2007-2011: 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.6L
1URFSE, 2GRFSE, 3GRFSE, 3UZFE; 1URFSE, 2GRFSE, 3GRFSE, 3UZFE; GRS190L-BETQHA, GRS191L-BETQHA, GRS195L-BETQHA, GRS196L-BETQHA, URS190L-BEZQHA, UZS190L-BETQKA
– Lexus GS430 đời 2006-2007: 6 Cyl 3.0L, 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.6L
1URFSE, 2GRFSE, 3GRFSE, 3UZFE; 1URFSE, 2GRFSE, 3GRFSE, 3UZFE; GRS190L-BETQHA, GRS191L-BETQHA, GRS195L-BETQHA, GRS196L-BETQHA, URS190L-BEZQHA, UZS190L-BETQKA
– Lexus GS460 đời 2008-2011: 6 Cyl 3.5L, 8 Cyl 4.3L, 8 Cyl 4.6L
1URFSE, 2GRFSE, 3UZFE; 1URFSE, 2GRFSE, 3UZFE; GRS191L-BETQHA, GRS196L-BETQHA, URS190L-BEZQHA, UZS190L-BETQKA
– Lexus IS F đời 2008-2014: 8 Cyl 5.0L, 2URGSE; 2URGSE; USE20L-FEZRHA
– Lexus IS250, 250C, 350C đời 2006-2015 |4 Cyl 2.5L, 6 Cyl 3.5L
2GRFSE, 4GRFSE; 2GRFSE, 4GRFSE; GSE20L-AEFLHA, GSE20L-AETLHA, GSE20L-AKFLHA, GSE20L-AKTLHA, GSE21L-AETLHA, GSE21L-AKTLHA, GSE25L-AETLHA, GSE26L-AETLHA
– Lexus IS350 đời 2006-2015. 

Thương hiệu: TOYOTA
Xuất xứ: NHẬT BẢN